UKK
Usein kysyttyjä kysymyksiä

 

Tuotteen tilaaminen

 • Missä on lähin myyntipisteenne?

  Espoossa tai Porissa, joista myymme suoraan kaikki tuotteemme. Näin olemme saaneet karsittua välistä pois hintoja nostattavan jälleenmyyjäverkoston. Tästä syystä meillä on esimerkiksi Euroopan edullisimmat TGB sekä Locin mönkijöiden hinnat. Sama kaava toistuu myös muissa ajoneuvoissa.

  Tilauksen voi tulla tekemään paikanpäälle myymälään, puhelimitse tai sähköpostilla.
  Myyjämme laskee aina rahtihinnan tuotteelle mikäli asiakas ei pääse paikanpäälle tuotetta noutamaan.

 • Miten tilaus sitten käytännössä etenee puhelimitse tai sähköpostitse tilattaessa?

  Sovittuamme kaupasta asiakkaan kanssa laitamme sähköpostilla tai kirjepostilla (miten asiakas toivoo) tilausvahvistuksen mistä käy ilmi selvästi kuka tilaa, kuka myy, mitä tilataan, millä ehdoilla ja eriteltynä mitä tuote sekä mahdolliset rahdit ja lisävarusteet maksavat.
  Tämän lisäksi lähetämme kokonaislaskun tai käsirahalaskun tuotteesta.
  Kun maksu näkyy tilillämme lähetämme tuotteen pikaisesti matkaan.
  Toimitusaika rahdilla riippuu toimituspaikasta, mutta yleensä se on 1-2 arkipäivää.
  Kaikki lähettämämme tuotteet tulevat aina kotiovelle ajovalmiina ellei toisin sovita.

 • En haluakaan tilata, voinko vielä peruuttaa tilaukseni?

  Puhelimella tai sähköpostilla tilatun tuotteen peruttaminen maksutta on mahdollista mikäli tuotetta ei ole vielä lähetetty matkaan ja peruuttaminen tapahtuu 14pv sisällä tehdystä tilauksesta.
  Mikäli tilaus on tehty eikä peruutusta ole ilmoitettu 14pv sisällä tilausvahvistuksen vastaanottamisesta on kauppa sitova.
  Mikäli ajoneuvo on lähetetty matkaan, mutta sitä ei ole käytetty tulee asiakkaan maksaa elinkeinoharjoitajalle aiheutuneet todelliset meno sekä paluu kuljetuskustannukset ellei kyse ole postin normaalina pakettina tai kirjeenä lähtettävästä varaosasta. Tällöin vain paluukustannukset kuuluvat asiakkaalle. Reklamaatioaika tuotteen vastaanottamisesta on kaksiviikkoa. Etämyynnin sopimusehdot koskevan kuluttajasuojalain mukaan vain yksityisasiakkaita.

 • Saako tuotetta kokeilla veloituksetta?

  Yrityksemme ei tarjoa ilmaisia kokeilujaksoja. Mikäli ajoneuvolla on ajettu eli se on otettu käyttöön ei se ole enää uuden veroinen eikä näin ollen palautuskelpoinen.
  Kun moottorikäyttöisistä ajoneuvoista on kyse, tuotteeseen tutustumisen tulee tapahtua ilman ajeluita. Suosittelemme koeistumisia, oikean ajoasennon säätämistä, ohjekirjan ja käyttöohjeiden lukemista sekä laadun hyväksi toteamista.

 • Uskaltaako kauttamme varmasti tilata tuotteen?

  Kyllä uskaltaa. Olemme vakavainen vuonna 2001 perustettu kotimainen yritys. Meillä on korkeimmat luottoluokitukset, AAA (Bisnode) seka Suomen Asiakastiedon Platina-luokka. Näihin parhaisiin luottoluokkiin yltää alle 2% kotimaisista yrityksistä.
  Myymme vuositasolla yli 2000 eri ajoneuvoa jotka ovat lähes aina suoraan omasta varastosta.

 • Autokaupan tilaus ja kauppasopimusehdot, etämyyntiehdot

  Autokaupan tilaus- ja kauppasopimusehdot

  Autoalan kuluttajaneuvottelukunnan (Aune) hyväksymät ja kuluttaja-asiamiehen tarkastamat autokaupan tilaus- ja kauppasopimusehdot uusille ja käytetyille ajoneuvoille ovat voimassa 1.4.2009 alkaen. 

  1. Ostajan yhteys- ja luottotiedot

  Myyjällä on oikeus tarkistaa ostajan henkilö- tai yhteisötiedot. Luottosuhteita perustettaessa myyjä saa hankkia tarpeelliset luottotiedot luottotietolaissa (527/07) tarkoitetulla tavalla. Ostajan tulee ilmoittaa välittömästi myyjälle yhteystiedoissaan tapahtuneista muutoksista.

  Myyjällä on oikeus tunnistaa ja ilmoittaa ostaja rahanpesun ja terrorismin rahoittamisesta ja selvittämisestä annetussa laissa (503/08) tarkoitetulla tavalla.

  2. Kaupan kohde

  Uusi ajoneuvo toimitetaan myyjän tilaus- ja kauppasopimushetkellä esittämän markkinointiaineiston mukaisena, ellei muuta ole sovittu.

  Käytetty ajoneuvo myydään siinä kunnossa ja siten varustettuna kuin se on luovutushetkellä.

  3. Luovutusajankohta ja myyjän viivästys

  Ajoneuvo luovutetaan sovittuna aikana. Ellei luovutusaikaa ole sovittu, luovutuksen tulee tapahtua kuluttajakaupassa kolmen (3) kuukauden kuluessa ja muussa kuin kuluttajakaupassa kuuden (6) kuukauden kuluessa sopimuksen allekirjoittamisesta.

  Milloin ajoneuvon luovuttaminen viivästyy myyjän syystä, ostaja saa purkaa kaupan, ellei ajoneuvoa luovuteta osapuolten sopiman lisäajan kuluessa. Kuluttajakaupassa ostaja saa purkaa kaupan muun kuin 8. kohdassa tarkoitetun erikoistilauksen osalta kuitenkin heti, jos myyjän viivästyksellä on ostajalle olennainen merkitys. Kuluttajakaupassa ostaja saa vaatia myös vahingonkorvausta. Myyjä ei ole kuitenkaan velvollinen luovuttamaan ajoneuvoa, jos sille on olemassa ylivoimainen este (force majeure). Jos este lakkaa kohtuullisessa ajassa, ostaja saa vaatia, että myyjä luovuttaa ajoneuvon. Ostajan tulee esittää myyjälle vaatimuksensa kahden (2) viikon kuluessa siitä kun hän sai tietää esteen lakkaamisesta.

  4. Ajoneuvon vastaanottamisajankohta

  Ostaja on velvollinen vastaanottamaan ajoneuvon sovittuna aikana, tai jos aikaa ei ole sovittu, silloin kun myyjän sopimusehtojen 3. kohdan mukaisesti viimeistään pitäisi luovuttaa ajoneuvo. Ajoneuvon luovutus tapahtuu myyjän luona, ellei muuta sovita. Myyjällä on oikeus purkaa sopimus, jos ostaja ei vastaanota ajoneuvoa kahden (2) viikon lisäajassa.

  5. Ostajan sopimuksenvastainen toiminta

  Jos kuluttajaostaja ilman lakiin perustuvaa syytä purkaa sopimuksen ennen kuin ajoneuvo on luovutettu hänen hallintaansa tai jos myyjä sopimusehtojen 4. kohdan mukaisesti vapautuu sitoumuksesta, myyjä saa periä vahingonkorvauksena kymmenen (10) prosenttia sopimuksen mukaisesta ajoneuvon käteishinnasta, kun käteishinta on enintään 4200 euroa. Tämän ylimenevästä kauppahinnan osasta vahingonkorvaus on kolme (3) prosenttia.

  Kuluttajakaupassa vahingonkorvausta voidaan kuitenkin sovitella, jos sopimuksen purkaminen johtuu maksuvaikeuksista, joihin ostaja on joutunut sairauden, työttömyyden tai muun erityisen seikan vuoksi pääasiassa omatta syyttään. Ostajan on esitettävä selvitys suoritusesteestä.

  Muussa kuin kuluttajakaupassa edellä mainittu vahingonkorvaus on kymmenen (10) prosenttia sopimuksen mukaisesta ajoneuvon käteishinnasta.

  6. Ajoneuvon hinnan määräytyminen ja hinnanmuutokset

  Uuden, Suomessa rekisteröimättömän ajoneuvon kokonaishinta koostuu kauppahinnasta ja autoverosta.

  Käytetyn ajoneuvon kauppahinta sisältää autoveron.

  a) Autoveron määräytyminen

  Myyjä ilmoittaa ostajalle uuden ajoneuvon tilauksen yhteydessä arvion ajoneuvosta perittävästä autoverosta. Jos kaupan kohteena olevan ajoneuvon autovero muuttuu tilauksen tekemisen jälkeen ennen ajoneuvon rekisteröintiä, muuttuu ostajalta perittävän autoveron määrä veronmuutosta vastaavalla määrällä. Myyjä ilmoittaa ostajalle autoveron tarkan määrän ennen ajoneuvon luovutusta.

  b) Autoverolain muutoksen vaikutus

  Jos Autoverolakiin (1482/94) tehdään tilauksen tekemisen jälkeen ennen ajoneuvon sopimuksenmukaista luovutusaikaa tilatun ajoneuvon autoveroon vaikuttava muutos, muuttuu ostajalta perittävän autoveron määrä veronmuutosta vastaavalla määrällä. Sopimuksessa mainitun vaihtoajoneuvon kauppahinta muuttuu tällöin uuden ajoneuvon kokonaishinnan muutosta vastaavassa suhteessa.

  Myyjä ilmoittaa välittömästi ostajalle autoverolain muutoksesta ja sen vaikutuksesta tilatun uuden ajoneuvon autoveron määrään ja vaihtoajoneuvon kauppahintaan.

  Ostajalla on oikeus autoverolain muutosta koskevan myyjän ilmoituksen saatuaan purkaa sopimus vaihtoajoneuvon osalta, jos vaihtoajoneuvon kauppahinta muuttuu kaupan kohteena olevan uuden ajoneuvon autoveron määrän muuttumisen johdosta.

  c) Kauppahinnan muuttaminen

  Kuluttajakaupassa uuden ajoneuvon kauppahinta nousee tai laskee sopimukseen merkitystä kauppahinnasta, jos suomalainen tai ulkomainen viranomainen tekee tilauksen jälkeen ennen sopimuksenmukaista luovutusaikaa tilatun ajoneuvon kauppahintaan vaikuttavia veroja, tulleja ja muita veroluontoisia maksuja koskevan päätöksen tai jos valuuttakursseissa tapahtuu muutoksia, ja ajoneuvon maahantuoja näistä syistä muuttaa kaupan kohdetta vastaavan ajoneuvon ohjehintaa.

  Hinnanmuutoksen määrä on maahantuojan uuden ja vanhan ohjehinnan euromääräinen ero kauppaan kuuluvine varusteineen. Sopimuksessa mainitun vaihtoajoneuvon kauppahinta muuttuu tällöin uuden ajoneuvon kokonaishinnan muutosta vastaavassa suhteessa.

  Myyjän ilmoittaa välittömästi ostajalle maahantuojan tekemästä ohjehinnan muutoksesta ja sen vaikutuksesta uuden ajoneuvon kauppahintaan.

  Muussa kuin kuluttajakaupassa myyjä on oikeutettu nostamaan sopimukseen merkityn uuden ajoneuvon kauppahintaa, jos tehtaan hinnat, kuljetuskustannukset tai muut hankintakustannukset nousevat tilauksen jälkeen ennen ajoneuvon sopimuksenmukaista luovutusta tai jos myyjälle aiheutuu kustannusten nousua valuuttakurssien muutoksesta, taikka suomalaisen tai ulkomaisen viranomaisen verotusta, tulleja ja muita veroluontoisia maksuja koskevasta päätöksestä. Myyjän on ennen ajoneuvon luovutusta ilmoitettava ostajalle kirjallisesti kauppahinnan korotuksesta.

  Jos uuden ajoneuvon kokonaishinta nousee edellä kohdissa b) tai c) mainituista syistä vähintään neljä (4) prosenttia, kuluttajaostaja saa purkaa sopimuksen ilmoittamalla siitä myyjälle yhden (1) viikon kuluessa saatuaan tietää myyjän korotusilmoituksesta. Ostajan purkuoikeus ei koske jäljempänä 9. kohdassa tarkoitettua erikoistilausta.

  7. Maksujärjestelyt

  a) Kauppahinta

  Ostaja maksaa kauppahinnan käteisellä ajoneuvon luovutuksen yhteydessä, ellei muuta sovita. Myyjä ei ole velvollinen luovuttamaan ajoneuvoa ostajalle ennen kuin käteisellä maksettavaksi sovittu kauppahinta tai sen osa on maksettu. Myyjä saa periä osan kauppahinnasta jo ennen ajoneuvon luovuttamista, jos etumaksusta on sovittu.

  Myyjä ja ostaja voivat vaihtoajoneuvon rahoittajan kirjallisella suostumuksella sopia, että myyjä maksaa vaihtoajoneuvon jäännösvelan rahoittajalle, jolloin jäännösvelan määrä vähennetään vaihtoajoneuvon ostohinnasta.

  Jos kauppahintaa ei makseta käteisellä ajoneuvon luovutuksen yhteydessä tai muuna osapuolten sopimana aikana vaan ajoneuvosta solmitaan osamaksukauppa tai kaupan sijasta sovitaan vuokrauksesta (leasing), noudatetaan myöhemmin solmittavan sopimuksen ehtoja siltä osin kuin ne poikkeavat tästä sopimuksesta.

  Myyjällä on oikeus periä viivästyskorkoa erääntyneestä ja myöhästyneestä suorituksesta korkolain (633/82) mukaisesti.

  Sopimuksessa mainittu kauppahinta sisältää arvonlisäveron.

  Käteisellä maksettavaksi sovittua kauppahintaa tai sen osaa ei kuitata maksetuksi tämän sopimuksen allekirjoituksin, vaan maksusta on laadittava erillinen kuitti.

  b) Autovero

  Ostaja on velvollinen maksamaan uuden ajoneuvon autoveron kauppahinnan maksamisen yhteydessä erillisenä yksilöitynä maksusuorituksena. Autoveroon ei sisälly arvonlisäveroa.

  Edellä kohdassa 7 a. tarkoitetut ostajan maksuvelvoitteet koskevat myös autoveron maksamista.

  c) Verovelvollisuuden siirtäminen

  Ajoneuvon maahantuoja ja ostaja voivat sopia, että autoveron maksamisesta veronkantajalle vastaa ostaja. Verovelvollisuuden siirrosta on sovittava kirjallisesti noudattaen autoverolain 4 §:n säännöksiä.

  8. Vaihtoajoneuvo

  Ostaja luovuttaa vaihtoajoneuvon myyjälle viimeistään vastaanottaessaan ostamansa ajoneuvon, ellei muusta ajankohdasta sovita. Vaihtoajoneuvo luovutetaan sovittuine varusteineen ja siinä kunnossa kuin se oli arviointihetkellä.

  Jos vaihtoajoneuvon arvo on arviointihetken jälkeen alentunut enemmän kuin mitä ajoneuvon tavanomaisesta huolellisesta käytöstä johtuu tai jos sen arvo on alentunut sen vuoksi, että ajoneuvon arviointihetken mukaista varustelua on sovitusta poiketen poistettu tai vaihdettu, alennetaan vaihtoajoneuvon hintaa arvonmuutosta vastaavasti.

  Jos vaihtoajoneuvolla on ajettu arviointihetken jälkeen enemmän kuin 2000 kilometriä, myyjä saa periä ylikilometreistä korvausta, jos tällaisen korvauksen perimisestä on sovittu kaupanteon yhteydessä.

  Muussa kuin kuluttajakaupassa ostaja antaa myyjälle kirjallisen selvityksen vaihtoajoneuvoon sisältyvästä vähennettävästä arvonlisäverosta ja itse tekemästään tai tiedossaan olevista, mahdollisesti jo aikaisemmin tehdyistä laskennallisista vähennyksistä.

  9. Erikoistilaukset

  Jos kaupan kohteena on ajoneuvo, jota myyjä ei voi käyttää hyväkseen ilman huomattavaa tappiota muulla tavoin esimerkiksi sen vuoksi, että tilattu ajoneuvo ei kuulu myyjän normaaliin myyntivalikoimaan tai sen vuoksi, että ajoneuvo hankitaan ja varustetaan erityisesti ostajaa varten hänen ohjeidensa ja toivomustensa mukaisesti, ostaja saa purkaa sopimuksen myyjän viivästyksen vuoksi vain, jos kaupan tarkoitus jää hänen osaltaan viivästyksen vuoksi olennaisesti saavuttamatta.

  Jos ostaja peruuttaa erikoistilauksen ilman lakiin perustuvaa syytä ennen kuin ajoneuvo on luovutettu hänen hallintaansa tai myyjä sopimusehtojen 4. kohdan mukaisesti vapautuu sitoumuksesta, myyjä saa periä ostajalta sopimusehtojen 5. kohdan mukaisesti määräytyvän vahingonkorvauksen tai peruutuksen aiheuttamat todelliset kustannukset, jos ne ovat edellä mainittua vahingonkorvausta suuremmat.

  10. Ajoneuvon huolto- ja käyttöohjeet sekä takuu

  Myyjä antaa ostajalle uuden ajoneuvon luovutuksen yhteydessä kirjalliset huolto- ja käyttö ohjeet. Käytetyn ajoneuvon kaupassa myyjän on annettava ostajalle riittävä käytön opastus.

  Jos myyjä antaa ajoneuvolle takuun, takuu on annettava ostajalle kirjallisesti tai sähköisesti siten, että tietoja ei voida yksipuolisesti muuttaa ja että ne säilyvät ostajan ulottuvilla.

  Takuusta pitää ilmetä takuun sisältö, sekä se, että ostajalla on lain mukaiset oikeudet ja että takuulla ei rajoiteta näitä oikeuksia, takuun antaja, takuun voimassaoloaika ja –alue sekä muut takuuseen perustuvien vaatimusten esittämisen kannalta tarpeelliset tiedot.

  11. Ostajan oikeudet virhetilanteessa ja reklamaatio

  Jos luovutetussa ajoneuvossa ilmenee virhe, ostajalla on oikeus vaatia, että myyjä korjaa virheen. Myyjällä on oikeus ensisijaisesti korjata virhe, jos tämä voi tapahtua kohtuullisessa ajassa ja siten, että ostajalle ei aiheudu korjaamisesta kustannuksia tai olennaista haittaa. Jollei tämä ole mahdollista, ostaja voi vaatia virhettä vastaavaa hinnanalennusta tai virheetöntä ajoneuvoa. Jos virhe ei kuluttajakaupassa ole vähäinen, ostaja saa purkaa kaupan ja vaatia vahingonkorvausta.

  Jos virhe ilmenee kuluttajakaupassa kuuden (6) kuukauden kuluessa ajoneuvon luovutuksesta, virheen oletetaan olleen ajoneuvossa jo luovutushetkellä. Olettamaa ei sovelleta, jos myyjä osoittaa, että virhe on syntynyt vasta luovutuksen jälkeen tai jos olettama on virheen tai tavaran luonteen vastainen.

  Ostajan pitää ilmoittaa virheestä myyjälle kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita. Kuluttajakaupassa virheilmoitus voidaan kuitenkin aina tehdä kahden (2) kuukauden kuluessa siitä, kun ostaja havaitsi virheen. Ostajan pitää toimia niin, etteivät vahingot aiheettomasti lisäänny.

  Kuluttajakaupassa virheilmoitus voidaan tehdä myös elinkeinonharjoittajalle, joka aikaisemmassa myyntiportaassa on luovuttanut ajoneuvon jälleenmyyntiä varten tai joka on välittänyt kaupan myyjän lukuun taikka sitoutunut muutoin vastaamaan ajoneuvon ominaisuuksista.

  Takuu tai muu myyjän antama sitoumus ei rajoita ostajan lakiin perustuvaa oikeutta vedota kaupan kohteessa olevaan virheeseen.

  Myyjä ei ole muussa kuin kuluttajakaupassa vastuussa ajoneuvon virheestä tai luovutuksen viivästymisestä johtuneesta välillisestä vahingosta. Myyjä ei vastaa tällaisessa kaupassa virheen tai viivästymisen aiheuttamasta välittömästäkään vahingosta, jos virhe tai viivästyminen on johtunut myyjän vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota myyjän ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimuksentekohetkellä ja jonka seuraamuksia myyjä ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää eikä voittaa.

  12. Katsastus ja rekisteröinti

  Ajoneuvo luovutetaan ostajalle katsastettuna ja rekisteröitynä, ellei muuta sovita. Myyjä suorittaa ajoneuvon rekisteröinnin ostajan puolesta ja kustannuksella, ellei muuta sovita.

  Uuden rekisteröimättömän ajoneuvon muutoskatsastuksen suorittaa myyjä ostajan kustannuksella ennen ajoneuvon luovutusta, ellei muuta sovita.

  Mikäli ajoneuvoa käyttää säännöllisesti ostajan taloudessa asuvien henkilöiden lisäksi joku muu, ostajan pitää huolehtia, että myös tällainen käyttäjä merkitään ajoneuvorekisteriin haltijaksi. Ostaja sitoutuu ilmoittamaan tällaisesta käyttäjästä myös vakuutusyhtiölle.

  13. Vakuuttaminen

  Ostaja on velvollinen hankkimaan ajoneuvoon pakollisen liikennevakuutuksen ja kaupan ehtoihin kuuluvat muut vakuutukset. Myyjä ja ostaja voivat sopia, että edellä mainittujen vakuutusten hankkimisesta huolehtii myyjä ostajan kustannuksella.

  14. Vastuu veroista ja maksuista

  Myyjä vastaa siitä, että kaikki kaupan kohteena olevaa, Suomessa ajoneuvorekisterissä jo olevaa ajoneuvoa ja sen käyttöä koskevat verot ja maksut on maksettu luovutushetkeen saakka. Ostaja vastaa kaikista ajoneuvoon ja sen käyttöön liittyvistä veroista ja maksuista sen jälkeen, kun ajoneuvo on hänelle luovutettu.

  Ostaja vastaa siitä, että vaihtoajoneuvoa ja sen käyttöä koskevat verot ja maksut on maksettu luovutushetkeen saakka.

  Jos ostajalla on oman ilmoituksensa mukaan oikeus saada autoveronpalautusta ja myyjä tämän johdosta jättää perimättä arvioidun autoveron osuuden ajoneuvon kokonaishinnasta, ostaja sitoutuu välittömästi maksamaan myyjälle autoveron osuuden sovittuine korkoineen, jos autoveroa ei palauteta myyjälle.

  15. Erimielisyyksien ratkaisu

  Jos erimielisyyksiä ei voida ratkaista osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttajaostaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Jos erimielisyydet ratkaistaan tuomioistuimessa, kanne on nostettava ostajan asuinpaikan yleisessä alioikeudessa, ellei ostaja halua nostaa kannetta myyjän kotipaikan yleisessä alioikeudessa. Muussa kuin kuluttajakaupassa myyjä voi nostaa kanteen myös Helsingin käräjäoikeudessa.

   

   

  AUTOKAUPAN TILAUS- JA KAUPPASOPIMUSEHDOT, ETÄMYYNNIN SOPIMUSEHDOT

  MAKSUEHDOT
  Ostaja maksaa kauppahinnan tilisiirrolla, rahoituksella tai käteisellä ajoneuvon luovutuksen yhteydessä, ellei muuta sovita. Myyjä ei ole velvollinen luovuttamaan ajoneuvoa ostajalle ennen kuin käteisellä maksettavaksi sovittu kauppahinta on maksettu. Mikäli ajoneuvosta solmitaan osamaksukauppa, myyjä luovuttaa ajoneuvon tai tuotteen ostajalle, kun sovittu käsirahaosuus on maksettu myyjälle ja myyjä on saanut hyväksytyn rahoituspäätöksen rahoitusyhtiöltä.

  ETÄMYYNNIN SOPIMUSEHDOT
  Etämyynnillä tarkoitetaan kaupankäyntiä, jossa ostaja ja myyjä eivät ole samanaikaisesti läsnä. Etämyynnin ehdot eivät täyty, jos ostaja on tutustunut ajoneuvoon tai tuotteeseen myyjäliikkeessä.

  OSTAJAN PALAUTUSOIKEUS
  Asiakkaalla on mahdollisuus palauttaa ajoneuvo Modularbox Oy:lle neljäntoista (14) vuorokauden sisällä ajoneuvon vastaanottamisesta seuraavien ehtojen mukaisesti:

  Palautusoikeus koskee yksityiskäyttöön hankittua, käteisellä tai osamaksulla ostettua ajoneuvoa tai tuotetta. Palautusoikeus ei koske ammatti- tai kilpailukäytössä ollutta tai jälleenmyyntitarkoitukseen hankittua ajoneuvoa.

  Jos ostaja haluaa palauttaa ajoneuvon, tulee hänen olla ennen palautusta yhteydessä myyjäliikkeeseen sopiakseen palautuksen yksityiskohdista. Asiakas voi käyttää AKL:N peruuttamislomaketta. Ostajan tulee palauttaa ajoneuvo tai tuote siihen toimipisteeseen, josta hän on ajoneuvon ostanut. Tuotteen kuljetuskustannuksiin sovelletaan KSL 9 § (30.12.2013/1211) pykälää. Meno- sekä palautuskulut ovat kuluttajan vastattavana. Jos uusi ajoneuvo tai tuote on otettu käyttöön, on ostajalla velvollisuus korvata peruuttamistilanteessa ajoneuvon tai tuotteen arvonalennus.

  Modularbox Oy palauttaa ajoneuvon kauppahinnan vähennettynä toimituskuluilla. Mikäli ajoneuvossa tai tuotteessa on osamaksurahoitus, vähennetään palautettavasta summasta mahdollisesti jäljellä oleva luotto (maksetaan rahoitusyhtiölle) sekä siihen liittyvät rahoituskustannukset (korko, perustamiskulut jne.).

  Palautettavan ajoneuvon tai tuotteen tulee olla kaikilta osin samassa kunnossa kuin se oli asiakkaalle luovutettaessa. Mahdolliset pesu- ym. puhdistuskustannukset vähennetään palautettavasta summasta. Ajoneuvon mukana tulee olla kaikki ajoneuvoon kuuluvat varusteet sekä kauppahintaan kuuluneet lisävarusteet, avaimet ja asiapaperit. Myyjäliike tarkistaa, että ajoneuvo täyttää edellä mainitut palautuksen ehdot.

  Palautussumma maksetaan asiakkaan ilmoittamalle tilille neljäntoista (14) vuorokauden sisällä ajoneuvon palautuksesta. Jos myyjäliike huomaa ostajan palauttamassa ajoneuvossa myöhemmin puutteita, jotka ovat syntyneet ajoneuvon tai tuotteen ollessa ostajan hallussa, on Modularbox Oy:llä oikeus hakea ostajalta takaisin ajoneuvon tai tuotteen arvon alenemista vastaava summa.

  TIETOA RIIDANRATKAISUSTA
  Ensisijaisesti riita-asiat pyritään ratkaisemaan myyjäliikkeen ja asiakkaan välisillä neuvotteluilla. Lisätietoa ja apua riita-asioiden käsittelyyn saat myyjiltämme. Yhteystiedot löytyvät yrityksen kotisivuilta. Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi siirtää asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn tulee kuluttajan olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan www.kuluttajaneuvonta.fi.

  Elinharjoittajan sähköpostiosoite: myynti@rally.fi

Mönkijät

 • Miksi traktorimönkijöitä on olemassa eri luokkina?

  Traktorimönkijöiden luokat perustuvat isojen traktorien luokkiin johon eri mönkijä mallit ovat saatu hyväksyttyä.
  Alunperin saatavilla oli vain T3a luokan traktorimönkijöitä. Käytetyista mönkijöistä valtaosa on edelleen tätä 40km/h kulkevaa versioita. T3b luokan traktorimönkijät yleistyivät vasta vuoden 2018 aikana uuden ajokorttimuutoksen myötä. Uusimpana luokkana on T3b ABS joka sallii 80km/h nopeuden tieliikenteessä. ABS jarrullisiin mönkijöihin on aina vaatimuksen 18-vuoden ikä sekä B-luokan ajokortti.

 • Paljon mönkijöidenne huollot maksavat?

  Jokaisella sopimushuoltopisteellä on oma tuntiveloituksensa, jonka mukaan huollon hinta määräytyy.
  Yleisellä tasolla puhuttaessa TGB sekä Loncin merkkien huollot ovat edullisempia kuin muiden. Tämä johtuu mm siitä, että kumpikaan edustamistamme merkeistä TGB eikä Loncin vaadi käyttämään kalliita merkkikohtaisia öljyjä joita moni muu mönkijämerkki vaatii käyttämään.

 • Miten ja missä huollot toimivat?

  Huoltoverkostomme käsittää yli 150 huoltopistettä ympäri suomen. Huoltopisteluettelo päivittyy jatkuvasti huoltoyritysten tilanteiden muuttuessa. Mikäli oman paikkakunnan läheisyydestä ei löydy sopimushuoltoa voit laittaa meille ehdotuksia uusita huolloista. Lista huoltopisteistä löydät “Huolto” välilehden alta.

Sähköajoneuvojen vakuutukset

 • Tarvitseeko sähköskootteri / senioriskootteri vakuuttaa?

  1.6.2024 voimaan tulleen uuden liikennevakuutuslain mukaan kaikki yli 25km/h kulkevat tai yli 25kg painavat ajoneuvot tulee vakuuttaa. Käytännössä tämä tarkoittaa että kaikki markkinoilla olevat kolmipyöräiset ja nelipyöräiset sähköskootterit tulee vakuuttaa omassa vakuutusyhtiössä.

  Mikäli sähköskootteri ei ole käytössä vaan seisoo käyttämättömänä varastossa vakuutuksen ei tarvitse olla voimassa, mutta heti kun skootteri otetaan käyttöön tulee vakuutus saattaa voimaan.

  Kuluttajan ei tarvitse pitää mitään vakuutustodistuksia mukanaan vaan hänen tulee ainoastaan vahingon sattuessa pystyä todistamaan, että vakuutus on ollut voimassa tapahtumahetkellä.

 • Tarvitseeko sähkömopo vakuuttaa?

  Koppimopo, Sähkömopo, Invamopo, millä nimellä tätä mopoa nyt kutsutaankaan tulee aina vakuuttaa. Mopossa on perässä mopon kilpi ja tällöin liikennevakuutus on pakollinen. Vakuutuksen tarkkaan hintaan vaikuttaa paikkakunta sekä vakuutuksen ottaja mutta noin yleisesti puhuttaessa liikennevakuutuksen suuruusluokka on ollut noin muutaman sadan euron luokkaa vuositasolla.

 • Mistä löydän sähköskootterini / senioriskootterini valmistenumeron?

  Sähköskootteriin ja senioriskootteriin vakuutusta otettaessa vakuutusyhtiö kysyy asiakkaalta runkonumeroa. Koska Modularbox Oy on suomen vanhin sähköskootterien myyjä on mallistossamme ollut vuosien saatossa useita erimallisia laitteita.

  Tässä alla on lueteltu kunkin mallin runkonumeron sijainti.

  Pyrkijä

  Pyrkijä E400 – Oikean takarenkaan etupuolella katteen alla.

  Pyrkijä E450 – Taka-akselissa olevassa alumiinilaatassa tai istuimen alla olevassa tarrassa.

  Pyrkijä E500 – Vasemman takarenkaan etupuolella katteen alla.

  Pyrkijä E600 – Etukatteen keskellä on pieni musta VIN kuori. Kuoren takana on runkonumero.

  Pyrkijä E800 – Istuimen alla muovitarrassa RD20 alkava yhdistelmä tai taka-akselissa alumiinilaatassa.

  Pyrkijä E1000 – Oikean takarenkaan etupuolella katteen alla.

  Pyrkijä E1200 – Istuimen alla muovitarrassa RD20 alkava yhdistelmä tai taka-akselissa alumiinilaatassa.

  Pyrkijä E1300 – Istuimen alla muovitarrassa RD20 alkava yhdistelmä tai taka-akselissa alumiinilaatassa.

  Pyrkijä E1400 – Istuimen alla muovitarrassa RD20 alkava yhdistelmä tai taka-akselissa alumiinilaatassa.

   

  Rally USA

  Rally USA 800 – Polvien korkeudella etukatteessa tarrassa

  Rally USA 1000/1400 – Istuimen alla muovitarrassa RD20 alkava yhdistelmä tai taka-akselissa alumiinilaatassa.

  Rally USA 1300 – Polvien korkeudella etukatteessa tarrassa

  Rally USA 1500 Panorama – Polvien korkeudella etukatteessa tarrassa

Ajoneuvojen korttivaatimukset

 • Mistä tiedän mitä sähkölaitetta saan ajaa?

  Sähkölaitteiden kirjo markkinoilla on laaja. Rekisteröitymättömät sähköskootteri mallit eivät vaadi ajokorttia. Näiden nopeus on max. 25 km/h. Kolmipyöräinen sähkömopo joka on mopon rekisterissä, sitä saa ajaa ilman ajokorttia ennen vuotta 1985 syntynyt henkilö ja tällainen mopo vaatii mopon liikennevakuutuksen.

 • Millä kortilla traktorimönkijää ajetaan? T3a ja Tb3

  Ajokortti mönkijällä ajamista varten

  Mönkijän ajamiseen tarvitset ajokortin, jonka luokka riippuu mönkijän ajoneuvoluokasta.

  Osa mönkijöistä luokitellaan traktoreiksi, jolloin ne vaativat T-luokan ajokortin

  • T1b-luokan traktorimönkijä. Ajoneuvon suurin sallittu rakenteellinen nopeus on enintään 60 km/h.
  • T1a- ja T3a-luokan traktorimönkijä. Ajoneuvon suurin sallittu rakenteellinen nopeus on enintään 40 km/h.
  • T1 luokan mönkijät ovat lähes poikkeuksetta isoja rinnakkain istuttavia ns. UTV mönkijöitä.

  Osaa mönkijöistä voi ajaa AM/121-luokan eli mopoauton ajokortilla

  • L6e-A luokan kevyt maantiemönkijä. Ajoneuvon suurin sallittu rakenteellinen nopeus on 45 km/h.
  • T3b-luokan traktorimönkijä. Ajoneuvon rakenteellinen nopeus yli 40 km/h, kuitenkin enintään 60 km/h.
  • T3a-luokan traktorimönkijä. T3a-luokan ajoneuvoa voi ajaa sekä T-luokan että AM/121-luokan ajokorteilla.

  Joidenkin mönkijöiden kuljettamiseen tarvitset B-luokan ajokortin ja 18-vuoden iän

  • ABS jarrulliset traktorimönkijät
  • L7e-A luokan maantiemönkijä.
  • L7e-B luokan maastomönkijä.
  Näin hankit T-ajokortin
  Traktorikortti

  Tässä opastuksessa selvennetään sitä, miten voit hankkia traktorikortin. Jos sinulla on jo B-ajokortti et tarvitse traktorikorttia.

  T-kortti eli traktorin ajo-oikeus

  T-kortti tarkoittaa samaa kuin traktorikortti. T-luokan ajoneuvoja ovat traktori ja moottorikelkka.

  Traktorikortin hinta

  Traktorikortti on edullinen, hinta on yhteensä n. 100 euroa.

  Sisältäen:

  • Poliisin lupamaksu 40 euroa
  • Tutkinnon vastaanottajan maksu kokeesta 17 euroa
  • Passikuvat noin 5 euroa
  • Lääkärintodistus noin 20 euroa
  Näin hankit traktorikortin
  1. Hanki aluksi kaksi kappaletta passikuvia sekä lääkärintodistus. Lääkärintodistuksen tilalla voi olla myös nuorison terveystodistus, jonka voi myöntää koulun terveydenhuoltaja.

  2.Mene seuraavaksi poliisilaitokselle, ota mukaasi hankkimasi passikuvat, lääkärintodistus (tai nuorison terveystodistus) sekä Kela-kortti. Saat Kela-kortin näyttämistä vastaan ajokortin hakemuslomakkeen, jonka täytät. Kun olet täyttänyt lomakkeen, maksat 40 euron lupamaksun poliisille. Jos olet alle 18-vuotias tarvitset lisäksi huoltajan suostumuksen kirjallisena tai huoltajan mukaasi täyttämään ajokorttihakemusta poliisilaitokselle.

  3.Ajokorttihakemus, käsittelyaika on yleensä noin viikon ja sen jälkeen voit varata ajan traktorikortin teoriakokeeseen katsastusasemalta.

  1. Teoriakoe, mene teoriakokeeseen ja vastattuasi traktorikorttiaiheisiin kysymyksiin oikein saat välittömästi teoriakokeen jälkeen katsastusasemalta väliaikaisen, paperisen ajokortin, joka on voimassa yhden kuukauden sen myöntämispäivästä.

  Tämän jälkeen saat ajaa traktoria ja moottorikelkkaa luvallisesti. Muutaman viikon kuluttua teoriakokeesta voit hakea oikean traktorikorttisi poliisilta. Traktorikortti on hankittu, ja voit ajella huoletta muistaen kuitenkin liikennesäännöt.

   

  T3b traktori mönkijä luokka, jolla  saa ajaa 60 km/h.

  TGB mönkijät ovat saatavissa joko T3a tai T3b luokkaan.

  Mikä ajokortti vaaditaan?
  • T1a (max. 40 km/h) luokan traktorimönkijöiden kuljettamiseen vaaditaan T-ajokortti (15 v) tai B-ajokortti
  • T1b (max. 60 km/h) luokan traktorimönkijöiden kuljettamiseen vaaditaan T-ajokortti (15 v) tai B-ajokortti
  • T2a (max. 40 km/h) luokan traktorimönkijöiden kuljettamiseen vaaditaan T-ajokortti (15 v) tai B-ajokortti
  • T2b (max. 60 km/h) luokan traktorimönkijöiden kuljettamiseen vaaditaan T-ajokortti (15 v) tai B-ajokortti
  • T3a (max. 40 km/h) luokan traktorimönkijöiden kuljettamiseen vaaditaan T-ajokortti (15 v) tai B-ajokortti
  • T3b (max. 60 km/h) luokan traktorimönkijöiden kuljettamiseen vaaditaan AM121-ajokortti (15 v) tai B-ajokortti
  • T1/2/3 b ABS jarruilla varustettuihin malleihin (max. 80 km/h) vaaditaan vähintään B-ajokortti ja 18-vuoden ikä.
 • ABS jarruilla varustetut mönkijät eli niin sanotut 80km/h
  T3A sekä T3B luokan lisäksi kolmas traktorimönkijän tyyppi on ABS-jarruilla varustettu 80 km/h kulkeva mönkijä. T3b ABS. Tällaisen nopean mönkijän ajamiseen vaaditaan B-kortti, ja tällöin kuljettajan tulee olla myös 18-vuotias.
  ABS jarruilla varustettua mönkijää ei ole rajoitettu mitenkään. Sen suurin sallittu nopeus tieliikenteessä on 80km/h mutta laite kulkee usein lujempaa.
09 595 510